Korzystanie z pasków narzędzi

Niektóre ikony pasków narzędzi, np. ikona Kolor czcionki, po kliknięciu otwierają kolejne paski narzędzi. Aby otworzyć pasek narzędzi z dalszymi ikonami, kliknij strzałkę obok takiej ikony.

Dostępne są dwie opcje: można od razu kliknąć żądaną ikonę, albo chwycić pasek narzędzi za pasek tytułowy i przeciągnąć, naciskając przycisk myszy.

Kontekst pasków narzędzi

Niektóre paski narzędzi są wyświetlane automatycznie w zależności od kontekstu. Na przykład kliknięcie wewnątrz tabeli w dokumencie tekstowym powoduje wyświetlenie paska narzędzi Tabela. Kliknięcie wewnątrz numerowanego akapitu powoduje wyświetlenie paska narzędzi Numeracja.

Ikona ostrzeżenia

Kiedy układ Notebook jest aktywny, paski narzędziowe są domyślnie ukryte.


Aby chwilowo zamknąć pasek narzędzi

Kliknij ikonę na pasku tytułu paska narzędzi lub z menu kontekstowego wybierz Zamknij pasek narzędzi. Pasek narzędzi zostanie automatycznie ponownie wyświetlony po ponownej aktywacji kontekstu.

Aby trwale zamknąć pasek narzędzi

Kiedy pasek narzędzi jest widoczny, wybierz Widok - Paski narzędzi i kliknij nazwę paska, aby usunąć zaznaczenie.

Aby wyświetlić zamknięty pasek narzędzi

Aby przełączyć pasek narzędzi w tryb przestawny

Aby ponownie przyłączyć przestawny pasek narzędzi

Ikona notatki

Możliwości dokowania pasków narzędzi i okien metodą przeciągania i upuszczania zależą od ustawień systemowego menedżera okien. Zamiast wyświetlania tylko zewnętrznej krawędzi należy włączyć wyświetlanie pełnej zawartości okna podczas jego poruszania.