Korzystanie z nawigatora filtru

Aby połączyć kilka warunków filtrowania za pomocą logicznego operatora OR, kliknij ikonę Nawigacja filtru na pasku filtru. Zostanie otwarte okno Nawigator filtru.

W oknie Nawigator filtru widoczne są ustawione warunki filtru. Po ustawieniu filtru na dole pola Nawigator filtru pojawia się pusta pozycja filtru. Aby wybrać tę pozycję, kliknij słowo "Lub". Po zaznaczeniu pustej pozycji filtru można wprowadzić dodatkowe warunki filtru w formularzu. Warunki są powiązane z warunkami zdefiniowanymi wcześniej operatorem logicznym OR.

Dla każdej pozycji w polu Nawigator filtru można wywołać menu kontekstowe. Warunki filtru można w tym miejscu edytować bezpośrednio, jako zapis tekstowy. Aby określić, że pole zawiera lub nie zawiera treści, można ustawić warunek filtru "pusty" (SQL: "IS NULL") lub "niepusty" (SQL: "IS NOT NULL"). Za pomocą menu kontekstowego pozycję można również usunąć.

W Nawigatorze filtru możesz przenieść warunki filtra, korzystając z techniki przeciągnij i upuść lub naciskając klawisze +Alt+strzałka do góry lub +Alt+strzałka w dół. Aby skopiować kryteria filtru, przeciągnij je przy wciśniętym klawiszu .

Podczas projektowania formularza dla każdego pola tekstowego można ustawić właściwość "Propozycja filtru". Można to zrobić za pomocą zakładki Dane odpowiedniego okna dialogowego Właściwości. Wtedy przy następujących później wyszukiwaniach w trybie filtru można dokonać wyboru spośród wszystkich informacji zawartych w tych polach. Zawartość pola można wtedy wybrać za pomocą funkcji autouzupełniania. Funkcja ta wymaga jednak do działania większej ilości pamięci i czasu, zwłaszcza w przypadku dużych baz danych, dlatego należy z niej korzystać rozważnie.

Przeszukiwanie dokumentów z tabelami i formularzami