Narzędzie raportowania błędów

Narzędzie raportowania błędów jest automatycznie uruchamiane w przypadku awarii programu.

Narzędzie do raportowania błędów zbiera wszelkie informacje, niezbędne dla programistów pracujących nad ulepszaniem kodu programu, aby w przyszłości można było uniknąć pojawienia się tego błędu. Aby pomóc w ulepszaniu naszego oprogramowania, prosimy o przesyłanie do nas wygenerowanych raportów o błędach.

Uruchamianie Narzędzia raportowania błędów

W przypadku większości awarii zostanie automatycznie uruchomione Narzędzie raportowania błędów.

Wypełnianie Raportu

W głównym oknie dialogowym Narzędzia do raportowania błędów można wprowadzić dodatkowe informacje, które mogą pomóc programistom zlokalizować błąd. Prosimy o podanie takich informacji jak np. że błąd wystąpił po zmianie w sprzęcie lub po zainstalowaniu pewnego oprogramowania, albo, że błąd wystąpił po naciśnięciu przycisku itp.

Wysyłanie raportu

Narzędzie raportowania błędów do wysłania raportu używa protokołu HTTP PUT / SOAP. Dodatkowo możesz dołączyć do raportu opis, który pomoże nam zidentyfikować okoliczność, przy których doszło do awarii programu. Następnie kliknij przycisk Wyślij.

Ikona ostrzeżenia

Nie otrzymasz wyjaśnień odnośnie wysłanego raportu. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź forum pomocy technicznej w Internecie.


Możesz zdecydować się na udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania jakie nasi dystrybutorzy mogą przysłać w związku z wysłanym przez Ciebie raportem o błędach. Zaznacz tę opcję, jeśli zgadzasz się byśmy skontaktowali się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji. Domyślnie ta opcja jest wyłączona, a więc domyślnie wiadomości e-mail nie są przesyłane.

Jakie dane są wysyłane?

Raport obłędach składa się z kilku plików. Najważniejszy plik zawiera informacje o typie błędu, systemie operacyjnym, wersji systemu i użyciu pamięci. Może również zawierać wprowadzony opis. Aby zobaczyć informacje wysyłane w głównym pliku, kliknij przycisk Pokaż raport w głównym oknie Narzędzia raportowania błędów.

Dodatkowo do raportu dołączane są pliki binarne generowane przez standardowe narzędzia systemowe ('dbhhelp.dll' w Windows, "pstack" w UNIX) i zawierające odpowiedni obszar pamięci oraz wynik śledzenia stosu. Te informacje są również wysyłane.