Wysyłanie dokumentów jako e-mail

Podczas pracy w LibreOffice możesz wysłać bieżący dokument jako załącznik wiadomości e-mail.

  1. Wybierz Plik - Wyślij - Dokument e-mailem.

    LibreOffice otwiera domyślny program e-mail.

  2. W programie pocztowym wpisz odbiorcę, temat i tekst wiadomości, a następnie wyślij wiadomość.

Ikona wskazówki

W przypadku gdy chcesz wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie posiada oprogramowania będącego w stanie odczytać format OpenDocument, bieżący dokument można wysłać w często używanym formacie własnościowym.
W przypadku dokumentu tekstowego, wybierz opcję Plik - Wyślij - E-mailem jako Microsoft Word. W przypadku arkusza wybierz Plik - Wyślij - E-mailem jako Microsoft Excel. W przypadku prezentacji wybierz Plik - Wyślij - E-mailem jako Microsoft PowerPoint.
Jeśli chcesz wysłać dokument jako plik tylko do odczytu, wybierz Plik - Wyślij - E-mailem jako PDF.
Polecenia te nie zmieniają bieżącego dokumentu. Tworzona i wysyłana jest kopia tymczasowa.


Zapisywanie dokumentów