Dostosowywanie pasków narzędzi

Aby dodać przycisk do paska narzędzi:

Otwórz menu kontekstowe paska narzędzi (prawy przycisk) i wybierz pozycję Widoczne przyciski, a następnie wskaż przycisk, który ma być widoczny.

Aby dodać przycisk do listy widocznych przycisków:

  1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj i kliknij zakładkę Paski narzędzi.

  2. W polu Paski narzędzi wybierz pasek narzędzi, który chcesz zmienić.

  3. Kliknij przycisk Dodaj polecenia i wybierz nowe polecenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  4. W razie konieczności można zmienić kolejność pozycji na liście Polecenia. W tym celu należy wybrać polecenie i kliknąć przycisk W górę lub W dół.

  5. Kliknij przycisk OK.