Bazy danych - przegląd

Praca z bazami danych w LibreOffice

Widok źródła danych

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Po lewej stronie jest widoczny Eksplorator źródła danych. Wybranie tabeli lub kwerendy w eksploratorze powoduje wyświetlenie jej zawartości w polu po prawej stronie. Na górze jest widoczny pasek danych tabeli.

Źródła danych

Książka adresowa jako źródło danych

Przeglądanie zawartości źródła danych

Pasek menu pliku bazy danych

Formularze i raporty

Tworzenie nowego dokumentu formularza, edycja formantów formularza, Kreator formularza

Wprowadzanie danych a edycja formularza

Kreator raportu

Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Kwerendy

Tworzenie nowej kwerendy lub widoku tabeli, edycja struktury kwerendy

Kreator kwerendy

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów

Tabele

Tworzenie nowej tabeli, edycja struktury tabeli, indeks, relacje

Kreator tabeli

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów