Praca z tabelami

Dane są zapisywane w tabelach. Na przykład książka adresowa służąca do pobierania adresów e-mail ma postać tabeli w adresowej bazie danych. Każdy adres jest rekordem danych i zawiera się w wierszu tabeli. Rekordy danych składają się z pól, na przykład imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Tworzenie nowej tabeli za pomocą kreatora

W LibreOffice nową tabelę można utworzyć za pomocą Kreatora tabeli:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora by utworzyć tabelę.

Tworzenie nowej tabeli w widoku projektu

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Utwórz projekt tabeli.

Zostanie otwarte okno Projekt tabeli.

Tworzenie nowego widoku tabeli

Niektóre bazy danych obsługują widoki tabel. Widok tabeli jest kwerendą przechowywaną z bazą danych. W przypadku większości operacji na bazie danych widok może zostać użyty w taki sam sposób, w jaki używa się tabeli.

  1. Otwórz plik bazy danych, w której chcesz utworzyć nowy widok tabeli.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij Utwórz widok tabeli.

Wyświetlone okno Projekt widoku jest niemal takie same, jak okno Projekt kwerendy.