Rejestracja i usuwanie bazy danych

W pakiecie LibreOffice można zarejestrować dane z dowolnego pliku bazy danych. Rejestracja oznacza poinformowanie pakietu LibreOffice o lokalizacji danych, sposobie ich organizacji, metodzie dostępu itp. Po zarejestrowaniu bazy danych można uzyskać dostęp do rekordów z poziomu dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych, wybierając polecenie menu Widok - Źródło danych.

Aby zarejestrować istniejącą bazę danych:

  1. Wybierz polecenie LibreOffice Base – Bazy danych.

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz plik bazy danych.

Aby usunąć zarejestrowaną bazę danych z pakietu LibreOffice

  1. Wybierz polecenie LibreOffice Base – Bazy danych.

  2. Wybierz plik bazy danych i kliknij przycisk Usuń.