Wstawianie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Wstawianie danych z dokumentów tekstowych

Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów