Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

W LibreOffice można kopiować obiekty rysunkowe między tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

  1. Wybierz obiekt lub obiekty rysunkowe.

  2. Skopiuj obiekt rysunkowy do schowka, na przykład poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy +C.

  3. Przejdź do drugiego dokumentu i umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony obiekt rysunkowy.

  4. Wstaw obiekt rysunkowy, na przykład poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy + V.

Wstawianie do dokumentu tekstowego

Wstawiony obiekt rysunkowy jest zakotwiczony do bieżącego akapitu. Aby zmienić sposób zakotwiczenia, wybierz obiekt i kliknij ikonę Zmień zakotwiczenie na pasku narzędzi Obiekt OLE paska narzędzi Ramka. Spowoduje to otwarcie menu kontekstowego, z którego można wybrać typ zakotwiczenia.

Wstawianie do arkusza kalkulacyjnego

Wstawiony obiekt rysunkowy jest zakotwiczony do bieżącej komórki. Aby wybrać zakotwiczenie do komórki lub do strony, kliknij ikonę Zmień zakotwiczenie Ikona.