Korzystanie z menu kontekstowego

Aby włączyć menu kontekstowe obiektu, kliknij najpierw przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć, po czym, . Niektóre menu kontekstowe można wywołać nawet wówczas, gdy obiekt nie został zaznaczony. Menu kontekstowe można znaleźć praktycznie wszędzie w LibreOffice.