Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek arkusza LibreOffice Calc

  1. Aby w komórce arkusza wstawić znak podziału wiersza, naciśnij kombinację klawiszy +Enter.

    Ta kombinacja klawiszy działa tylko wtedy, gdy kursor tekstowy znajduje się wewnątrz komórki, a nie w wierszu wprowadzania danych. Dlatego najpierw należy dwukrotnie kliknąć komórkę, a następnie jeden raz kliknąć pozycję w tekście, gdzie ma zostać wstawiony podział wiersza.

Ikona notatki

Okno dialogowe Znajdź i zamień umożliwia wyszukanie znaku nowego wiersza. Aby to zrobić, należy wyszukać ciąg \n przy włączonej opcji wyrażeń regularnych. Aby wstawić znak nowego wiersza do formuły tekstowej, można użyć funkcji CHAR(10).


Automatyczne zawijanie wierszy w komórkach programu LibreOffice Calc

  1. Zaznacz komórki, w których wiersze mają być automatycznie zawijane.

  2. Wybierz Format - Komórki - Wyrównanie.

  3. Zaznacz pole Podział wiersza.

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek tabeli w dokumencie tekstowym LibreOffice Writer

  1. Aby w komórce tabeli dokumentu wstawić podział wiersza, naciśnij klawisz Enter.

Kontynuacja wprowadzania tekstu po osiągnięciu końca komórki powoduje automatyczne zawinięcie wiersza.