Definiowanie obramowań akapitów

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Umieść kursor w akapicie, dla którego chcesz zdefiniować krawędź.

 2. Wybierz Format - Akapit - Krawędzie.

 3. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.

 4. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością akapitu w Wypełnianym obszarze. Można tylko zmieniać odległości od krawędzi, dla których zdefiniowano obramowanie.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Dostosowywanie stylu krawędzi

 1. Wybierz Format - Akapit - Krawędzie.

 2. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 3. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 4. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 5. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością akapitu w Wypełnianym obszarze. Można tylko zmieniać odległości od krawędzi, dla których zdefiniowano obramowanie.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.