Definiowanie kolorów lub grafiki tła

  1. Wybierz Format - Strona.

  2. Na zakładce Tło wybierz kolor lub grafikę tła.

    Ikona notatki

    To tło jest widoczne tylko na wydruku komórek niesformatowanych w inny sposób.


Zakładka Tło

Tła tekstu

Tła arkuszy kalkulacyjnych