Paski narzędzi

W oknie pliku bazy danych są dostępne następujące paski narzędzi.

Tabela

Otwórz obiekt bazy danych

Otwiera wybraną tabelę i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Otwiera wybraną tabelę i umożliwia zmianę jej struktury.

Usuń

Usuwa zaznaczoną tabelę.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonej tabeli.

Kwerenda

Otwórz obiekt bazy danych

Otwiera wybraną kwerendę i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Otwiera wybraną kwerendę i umożliwia zmianę jej struktury.

Usuń

Usuwa wybraną kwerendę.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę wybranej kwerendy.

Formularz

Otwórz obiekt bazy danych

Otwiera wybrany formularz i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Otwiera wybrany formularz i umożliwia zmianę jego struktury.

Usuń

Usuwa wybrany formularz.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego formularza.

Raport

Otwórz obiekt bazy danych

Otwiera wybrany raport i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Otwiera wybrany raport i umożliwia zmianę jego struktury.

Usuń

Usuwa zaznaczony raport.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego raportu.