Kreator tabeli - Utwórz tabelę

Wprowadź nazwę tabeli i określ, czy po zakończeniu działania kreatora chcesz dalej modyfikować tę tabelę.

Nazwa tabeli

Określa nazwę tabeli.

Katalog tabeli

Określa katalog tabeli. (Dostępne tylko w przypadku, gdy baza danych obsługuje katalogi).

Schemat tabeli

Określa schemat tabeli. (Dostępne tylko w przypadku, gdy baza danych obsługuje schematy).

Modyfikuj projekt tabeli

Wybierz tę opcję, aby zapisać i dalej edytować projekt tabeli.

Wprowadzaj dane

Wybierz tę opcję, aby zapisać projekt tabeli, a następnie otworzyć ją do wprowadzania danych.

Utwórz formularz oparty na tej tabeli

Tworzy formularz oparty na tej tabeli. Formularz jest tworzony w dokumencie tekstowym, przy zastosowaniu ostatnich ustawień Kreatora formularza.

Kreator tabeli