Kreator tabeli

Kreator tabeli pomaga w tworzeniu tabeli bazy danych.

Kreator tabeli - Wybierz scenariusz tabeli

Jako bazę do tworzenia własnej tabeli należy wybrać pola z przedstawionych przykładowych tabel.

Kreator tabeli - Określ formatowanie typu

Zawiera informacje dotyczące wybranych pól.

Kreator tabeli - Określ klucz główny

Określa pole w tabeli, które ma służyć jako klucz główny.

Kreator tabeli - Utwórz tabelę

Wprowadź nazwę tabeli i określ, czy po zakończeniu działania kreatora chcesz dalej modyfikować tę tabelę.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Kreator kwerendy - Wybór pól