Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Określa, czy mają być wyświetlane wszystkie rekordy kwerendy, czy tylko wyniki działania funkcji agregujących.

Ta strona jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w kwerendzie występują pola numeryczne umożliwiające stosowanie funkcji agregujących.

Kwerenda szczegółowa

Określa, że mają zostać wyświetlone wszystkie rekordy kwerendy.

Kwerenda skrócona

Określa, że mają zostać wyświetlone tylko wyniki funkcji agregujących.

Należy określić funkcję agregującą, a następnie wybrać nazwę pola numerycznego z listy. Można wprowadzić dowolną liczbę funkcji agregujących, po jednej w każdym wierszu formantów.

Funkcje agregujące

Pozwala wybrać funkcję agregującą.

Nazwa pola

Wybierz nazwę pola numerycznego.

+

Dołącza nowy wiersz formantów.

-

Usuwa ostatni wiersz formantów.

Kreator kwerendy - Grupowanie