Widok

Menu Widok w oknie bazy danych.

Obiekt bazy danych

Otwiera podmenu.

Formularze

Wybiera kontener formularzy i wyświetla wszystkie formularze w widoku szczegółowym.

Raporty

Wybiera kontener raportów i wyświetla wszystkie raporty w widoku szczegółowym.

Kwerendy

Wybiera kontener kwerend i wyświetla wszystkie kwerendy w widoku szczegółowym.

Tabele

Wybiera kontener tabel i wyświetla wszystkie tabele w widoku szczegółowym.

Sortuj

Otwiera podmenu.

Rosnąco

Sortuje pozycje widoku szczegółowego w porządku rosnącym.

Malejąco

Sortuje pozycje widoku szczegółowego w porządku malejącym.

Podgląd

Otwiera podmenu.

Brak

Wyłącza podgląd w oknie bazy danych.

Informacje o dokumencie

W oknie podglądu są widoczne informacje o dokumencie formularza lub raportu.

Dokument

W oknie podglądu jest widoczny dokument formularza lub raportu.

Odśwież tabele

Odświeża zawartość tabel.