Plik

Menu Plik w oknie bazy danych. Widoczne są tylko pozycje odpowiednie dla określonych baz danych.

Zapisz

Zapisuje bieżący plik bazy danych, kwerendę, formularz lub raport. W przypadku pliku bazy danych wyświetlane jest okno dialogowe zapisz plik. W przypadku innych obiektów wyświetlane jest okno dialogowe Zapisz.

Zapisz jako

Zapisuje plik bieżącej bazy danych pod inną nazwą. W oknie dialogowym zapisz plik należy wybrać ścieżkę i nazwę pliku, który ma zostać zapisany.

Eksportuj

Eksportuje zaznaczony raport lub formularz do dokumentu tekstowego. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych (aktualna z chwilą wykonania eksportu).

Wyślij

Otwiera podmenu.

Dokument e-mailem

Otwiera domyślną aplikację e-mail i umożliwia wysłanie nowej wiadomości e-mail. Bieżący plik bazy danych zostaje dołączony do wiadomości w postaci załącznika. Użytkownik może wprowadzić temat, adresata i treść wiadomości.

Raport jako e-mail

Otwiera domyślną aplikację e-mail i umożliwia wysłanie nowej wiadomości e-mail. Wybrany raport zostaje dołączony do wiadomości w postaci załącznika. Użytkownik może wprowadzić temat, adresata i treść wiadomości. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych (aktualna z chwilą wykonania eksportu).

Raport do dokumentu tekstowego

Eksportuje zaznaczony raport do dokumentu tekstowego. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych (aktualna z chwilą wykonania eksportu).