Używanie baz danych w LibreOffice Base

W programie LibreOffice Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach. LibreOffice Base zapewnia natywną obsługę baz w formacie pliku płaskiego, np. dBASE. Za pomocą programu LibreOffice Base można również nawiązywać połączenia z relacyjnymi bazami MySQL i Oracle.

Poniższe typy baz danych są wyłącznie bazami do odczytu w programie LibreOffice Base. Z poziomu programu LibreOffice Base nie można zmienić struktury bazy danych ani edytować, wstawiać czy usuwać rekordów w tych typach baz danych:

Używanie baz danych w LibreOffice

Kreator bazy danych pomaga w tworzeniu pliku bazy danych i rejestrowaniu nowej bazy w pakiecie LibreOffice.

Ikona notatki

Plik bazy danych zawiera kwerendy, raporty oraz formularze bazy, jak również powiązanie z bazą, w której są zapisane właściwe rekordy. W pliku bazy danych zapisane są także informacje dotyczące formatowania.