Skonfiguruj uwierzytelnienie użytkownika

Niektóre bazy danych wymagają nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika wymaganą do uzyskania dostępu do bazy danych.

Wymagane hasło

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że użytkownik uzyskujący dostęp do bazy będzie musiał podawać hasło.

Testuj połączenie

Sprawdź, czy skonfigurowane połączenie można wykorzystać do uzyskania dostępu do bazy danych.

Kolejne kroki

Kreator bazy danych