Połączenie JDBC

Określa opcje dostępu do bazy danych JDBC.

Przykłady JDBC

Za pomocą klasy sterownika JDBC można uzyskać dostęp do bazy danych JDBC z pakietu LibreOffice. Klasa sterownika jest dostarczana przez producenta bazy danych. Przykładami baz danych JDBC są Oracle i MySQL.

Ikona notatki

Klasy sterownika muszą zostać dodane do programu LibreOffice w menu – LibreOffice – Zaawansowane.


Baza danych Oracle

Za pomocą sterownika JDBC można uzyskać dostęp do bazy danych Oracle z systemów Solaris i Linux. Aby uzyskać dostęp z systemu Windows, należy użyć sterownika ODBC.

W polu Adres URL źródła danych należy wpisać lokalizację serwera baz danych Oracle. Składnia adresu zależy od typu bazy danych. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do sterownika JDBC.

W przypadku bazy danych Oracle składnia adresu URL jest następująca:

oracle:thin:@nazwahosta:port:nazwa_bazy_danych

Baza danych MySQL

Sterownik do obsługi bazy danych MySQL można pobrać ze strony MySQL.

Składnia bazy danych MySQL:

mysql://nazwahosta:port/nazwa_bazy_danych

Adres URL źródła danych

Wprowadź adres URL bazy danych. Na przykład dla sterownika JDBC MySQL wprowadź "jdbc:mysql://<Servername>/<name of the database>. Aby uzyskać więcej informacji na temat sterownika JDBC, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do sterownika.

Klasa sterownika JDBC

Wprowadź nazwę sterownika JDBC.

Ikona ostrzeżenia

Aby móc korzystać ze sterownika JDBC, należy dodać ścieżkę do jego klasy. Wybierz pozycje – LibreOffice– Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ścieżka do klas. Po dodaniu ścieżki należy ponownie uruchomić program LibreOffice.


Sprawdź klasę

Testuje bieżące ustawienia połączenia.

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych