Plik bazy danych

W oknie pliku bazy danych można organizować tabele, widoki, kwerendy oraz raporty bazy danych zarejestrowanej w programie LibreOffice.