Projekt formularza

Formularz można przygotować z dowolnego dokumentu pakietu LibreOffice. Wystarczy dodać przynajmniej jeden formant formularza.

Otwiera pasek narzędzi Formanty formularza. Ten pasek narzędzi zawiera funkcje wymagane do edycji formularza. Więcej funkcji można znaleźć na paskach Projekt formularza oraz Więcej formantów.

W projekcie formularza można umieszczać formanty, zmieniać właściwości formantów, definiować właściwości formularza oraz definiować podformularze.

Kliknięcie ikony Nawigator formularza Ikona na pasku Obiekt formularza powoduje otwarcie Nawigatora formularza.

Ikona Otwórz w trybie projektu Ikona umożliwia zapisanie dokumentu formularza w taki sposób, aby zawsze był otwierany w trybie edycji.

Jeśli podczas określania właściwości obiektów zawartych w formularzu wystąpił błąd (np. obiektowi przypisano nieistniejącą tabelę bazy danych), zostanie wyświetlany odpowiedni komunikat o błędzie. W oknie tego komunikatu może być dostępny przycisk Więcej. Kliknięcie przycisku Więcej powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o bieżącym problemie.