Właściwości złączenia

Dwukrotne kliknięcie połączenia między dwoma powiązanymi polami w projekcie zapytania lub wybranie polecenia Wstaw – Nowa relacja, powoduje otwarcie okna dialogowego Właściwości złączenia. Określone tutaj właściwości dotyczą wszystkich utworzonych od tej pory zapytań.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz projekt kwerendy i wybierz Wstaw - Nowa relacja lub kliknij dwukrotnie linię łączącą dwie tabele.


Złączone tabele

Określa dwie różne tabele, które mają zostać połączone.

Złączone pola

Określa dwa pola danych, które zostaną połączone relacją.

Opcje

Typ

Określa typ wybranego powiązania. Kwerendy obejmujące różne typy powiązań różnią się pod względem liczby wyświetlanych rekordów.

Złączenie wewnętrzne

W przypadku złączenia wewnętrznego tabela wynikowa zawiera tylko rekordy, dla których zawartość pól powiązanych jest taka sama. W języku SQL pakietu LibreOffice takie powiązanie jest tworzone przez odpowiednią klauzulę WHERE.

Złączenie lewostronne

W przypadku złączenia lewostronnego tabela wynikowa zawiera wszystkie pola tabeli po lewej stronie oraz pola tabeli po prawej stronie, dla których powiązane pola są takie same. W języku SQL pakietu LibreOffice takie powiązanie odpowiada instrukcji LEFT OUTER JOIN.

Złączenie prawostronne

W przypadku złączenia prawostronnego tabela wynikowa zawiera wszystkie pola tabeli po prawej stronie oraz pola tabeli po lewej stronie, dla których powiązane pola są takie same. W języku SQL pakietu LibreOffice takie powiązanie odpowiada instrukcji RIGHT OUTER JOIN.

Złączenie pełne

W przypadku złączenia pełnego tabela wynikowa zawiera wszystkie pola tabel lewej i prawej. W języku SQL pakietu LibreOffice ten typ powiązania odpowiada poleceniu FULL OUTER JOIN.

Naturalne

Wstawia słowo kluczowe NATURAL do instrukcji SQL, która definiuje związek. Relacja łączy wszystkie kolumny, które mają tę samą nazwę kolumny w obu tabelach. Wynikowa kolumna złączona zawiera tylko jedną kolumnę dla każdej pary tak samo nazwanych kolumn.