Kreator elementu grupy: Utwórz grupę opcji

Określa etykietę grupy opcji.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi i utwórz ramkę za pomocą myszy – ostatnia strona działu Kreatory.


Jakie podpisy powinny być użyte w grupie opcji?

Określa etykietę grupy opcji. W formularzu jest widoczna etykieta pola grupy. Wprowadzony tutaj tekst odpowiada właściwości Etykieta pola grupy.