Eksport HTML - Strona 4

Określa informacje, które mają być wyświetlone na stronie tytułowej publikacji.

Tę stronę można pominąć, jeśli usunięto zaznaczenie opcji Utwórz stronę tytułową lub na poprzednich stronach kreatora wybrano opcje Automatycznie lub Prezentacja w sieci WWW.

Aby wykonać tę operację...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Plik – Eksportuj wybierz typ pliku HTML – strona 4 kreatora


Informacje dotyczące strony tytułowej

Autor

Określa nazwisko autora publikacji.

E-mail

Określa adres e-mail.

Twoja strona internetowa

Określa stronę internetową. W publikacji jest umieszczane hiperłącze.

Dodatkowe informacje

Określa dodatkowy tekst, który ma zostać wyświetlony na stronie tytułowej.