Kreator raportu - Zapisz raport

Raport można zapisać jako szablon lub jako dokument. Otwarcie szablonu dokumentu powoduje wyświetlenie nowego dokumentu z bieżącymi danymi. W statycznym dokumencie raportu zawsze są wyświetlane te same dane, które wprowadzono podczas tworzenia dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Tytuł raportu

Określa tytuł wyświetlany w linijce tytułu każdej strony.

Raport statyczny

Zapisuje raport jako dokument statyczny. W statycznym dokumencie raportu zawsze są wyświetlane dane wprowadzone podczas tworzenia dokumentu.

Dynamiczny szablon raportu

Zapisuje raport jako szablon w folderze szablonów. Po otwarciu szablonu raportu wyświetlane są nowe dane.

Modyfikuj szablon raportu

Kliknięcie przycisku Utwórz powoduje zapisanie szablonu i otwarcie go do edycji.

Użyj szablonu raportu teraz

Kliknięcie przycisku Utwórz powoduje zapisanie szablonu. Następnie otwierany jest nowy dokument raportu oparty na tym szablonie.