Kreator raportu - Wybierz układ

Wprowadź tytuł raportu, wybierz układ spośród dostępnych szablonów i stylów oraz określ orientację strony (pozioma lub pionowa).

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Układ danych

Określa zbiór stylów raportu. W stylach są zdefiniowane czcionki, wcięcia, tło tabeli oraz inne parametry.

Układ główek i stopek

Określa układ strony raportu. Układy stron są ładowane z plików szablonów, w których zdefiniowano główkę, stopkę oraz tło strony.

Orientacja

Określa orientację strony raportu.

Poziomo

Strona raportu ma orientację poziomą.

Pionowo

Strona raportu ma orientację pionową.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Zapisz raport