Kreator raportu - Grupowanie

Rekordy raportu można grupować na podstawie wartości jednego lub wielu pól. Wybierz pola, według których ma zostać pogrupowany raport wynikowy. Grupowanie można wykonać na podstawie maksymalnie czterech pól raportu. Podczas grupowania z użyciem więcej niż jednego pola pakiet LibreOffice zagnieżdża grupy według ich poziomów.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Pola

Lists the fields from your selection on the previous page of the Wizard. To group the report by a field, select the field name, then click the > button. You may select up to four levels of grouping.

Grupowania

Wyświetla pola, według których raport ma zostać pogrupowany. Aby usunąć jeden poziom grupowania, wybierz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk <-. Dane można grupować maksymalnie według czterech pól.

>

Kliknij, aby dodać wybrane pola do obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby dodać wybrane pola do obszaru, na który wskazuje strzałka.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Opcje sortowania