Kreator raportu - Nazywanie pól

Określa jak chcesz nazwać pola.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Lista pól

Wyświetla nazwy pól, które mają zostać umieszczone w raporcie. Po prawej stronie można wpisać etykietę każdego pola; taka etykieta będzie widoczna w raporcie.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Grupowanie