Kreator raportu

Uruchamia kreatora tworzenia raportów.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Określ właściwości raportu

Kreator raportu - Wybierz bazę danych

Określa tabelę lub kwerendę, dla której ma zostać utworzony raport, oraz pola, które mają się w tym raporcie znaleźć.

Kreator raportu - Nazywanie pól

Określa jak chcesz nazwać pola.

Kreator raportu - Grupowanie

Rekordy raportu można grupować na podstawie wartości jednego lub wielu pól. Wybierz pola, według których ma zostać pogrupowany raport wynikowy. Grupowanie można wykonać na podstawie maksymalnie czterech pól raportu. Podczas grupowania z użyciem więcej niż jednego pola pakiet LibreOffice zagnieżdża grupy według ich poziomów.

Kreator raportu - Opcje sortowania

Wybierz pola, według których raport ma zostać posortowany. Pola można sortować według najwyżej czterech poziomów, każdy w porządku rosnącym jak i malejącym. Pogrupowane pola mogą być sortowane tylko wewnątrz swoich grup.

Kreator raportu - Wybierz układ

Wprowadź tytuł raportu, wybierz układ spośród dostępnych szablonów i stylów oraz określ orientację strony (pozioma lub pionowa).

Kreator raportu - Zapisz raport

Raport można zapisać jako szablon lub jako dokument. Otwarcie szablonu dokumentu powoduje wyświetlenie nowego dokumentu z bieżącymi danymi. W statycznym dokumencie raportu zawsze są wyświetlane te same dane, które wprowadzono podczas tworzenia dokumentu.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.