Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory


List

Uruchamia kreator szablonu listu.

Faks

Otwiera kreatora faksów. Za pomocą tego kreatora można utworzyć szablony dokumentów faksów. Następnie dokumenty takie można drukować na drukarce lub bezpośrednio do faksu, o ile zainstalowano oprogramowanie faksu.

Agenda

Uruchamia kreator, który pomaga w utworzeniu szablonu agendy.

Konwerter dokumentów

Kopiuje dokumenty i konwertuje je do formatu OpenDocument XML wykorzystywanego w pakiecie LibreOffice.

Konwerter Euro

Konwertuje kwoty walutowe znalezione w LibreOffice Dokumenty Calc oraz w polach i tabelach dokumentów LibreOffice Writer na euro.

ródło danych adresowych

Ten kreator rejestruje istniejącą książkę adresową jako źródło danych pakietu LibreOffice.