Ustawienia 3D

Pasek ustawień 3D umożliwia kontrolowanie właściwości zaznaczonych obiektów 3D.

Włącz/wyłącz perspektywę

Włącza i wyłącza efekty 3D dla zaznaczonego obiektu.

Pochyl w dół

Pochyla zaznaczony obiekt w dół o pięć stopni.

Pochyl w górę

Pochyla zaznaczony obiekt w górę o pięć stopni.

Pochyl w lewo

Pochyla zaznaczony obiekt w lewo o pięć stopni.

Pochyl w prawo

Pochyla zaznaczony obiekt w prawo o pięć stopni.

Głębokość

Otwiera okno Głębokości perspektywy.

Wybierz głębokość wyciskania.

Wpisz głębokość perspektywy.

Kierunek

Otwiera okno Kierunek perspektywy.

Wybierz kierunek.

Wybierz metodę perspektywicznego lub równoległego wytłaczania.

Oświetlenie

Otwiera okno Oświetlenie perspektywy.

Wybierz kierunek świecenia.

Wybierz intensywność oświetlenia.

Powierzchnia

Otwiera okno Powierzchnia perspektywy.

Wybierz materiał powierzchniowy lub wyświetlacz siatkowy.

Kolor 3D

Wyświetla pasek narzędzi Kolor perspektywy.