Zarządzanie zakładkami

Ikona

Za pomocą ikony Dodaj do zakładek można wstawić zakładkę bieżącej strony Pomocy.

Zakładki można znaleźć na karcie Zakładki.

Menu kontekstowe zakładki zawiera następujące polecenia: