Okno pomocy LibreOffice

Ikona ostrzeżenia

System Pomocy dla wszystkich wersji oprogramowania bazuje na tych samych plikach źródłowych. Niektóre z opisanych funkcji mogą nie być dostępne w posiadanej przez użytkownika dystrybucji oprogramowania. Niektóre funkcje występujące w danej dystrybucji mogą nie być opisane w Pomocy.


W oknie Pomoc jest wyświetlana bieżąco wybrana strona Pomocy.

Pasek narzędzi zawiera funkcje istotne do pracy z systemem pomocy:

Ikona

Ukrywa i pokazuje panel nawigacyjny

Ikona

Przechodzi do poprzedniej strony

Ikona

Przechodzi do następnej strony

Ikona

Przechodzi do pierwszej strony bieżącego tematu pomocy

Ikona

Drukuje bieżącą stronę

Ikona

Dodaje bieżącą stronę do zakładek

Ikona Szukaj

Otwiera okno Znajdź na tej stronie.

Te polecenia znaleźć można również w menu kontekstowym dokumentu pomocy.

Strona Pomocy

Z przeglądarki Pomocy można skopiować tekst do schowka systemu operacyjnego, korzystając ze standardowych poleceń kopiowania. Na przykład:

 1. Na stronie Pomocy zaznacz tekst, który chcesz skopiować.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy +C.

Aby przeszukać bieżącą stronę pomocy:

 1. Kliknij ikonę Znajdź na tej stronie.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Znajdź na tej stronie.

  Ikona notatki

  Możesz także kliknąć wewnątrz strony Pomoc i nacisnąć kombinację klawiszy +F.


 2. W polu Wyszukaj wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.

 4. Kliknij przycisk Znajdź.

  Aby znaleźć kolejne wystąpienie szukanej frazy na stronie, kliknij ponownie przycisk Znajdź.

Okienko nawigacji

W okienku nawigacji okna Pomoc są dostępne zakładki Zawartość, Indeks, Znajdź oraz Zakładki.

W polu listy znajdującym się na samej górze można wybrać inne LibreOfficemoduły Pomocy. Na zakładkach Indeks oraz Znajdź są zawarte tylko dane związane z wybranym LibreOffice modułem.

Zawartość

Wyświetla drzewiastą strukturę głównych stron Pomocy.

Indeks

Wyświetla listę słów kluczowych indeksu dla aktywnego modułu LibreOffice.

Znajdź

Umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w całym tekście Pomocy wybranego modułu LibreOffice.

Zakładki

Zawiera zakładki zdefiniowane przez użytkownika. Zakładki można edytować lub usuwać. Kliknięcie zakładki powoduje przejście do odpowiedniej strony.