Pasek filtra obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona

Filtr

Odwróć

W kolorowym obrazie odwraca wartości kolorów; w obrazie w skali szarości odwraca wartości jasności.

Ikona

Odwróć

Wygładź

Zmiękcza lub rozmywa obraz poprzez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego.

Ikona

Wygładź

Wyostrz

Wyostrza obraz poprzez zastosowanie filtra górnoprzepustowego.

Ikona

Wyostrz

Usuń szum

Usuwa szum stosując filtr medianowy.

Ikona

Usuń szum

Solaryzacja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie solaryzacji. Solaryzacja przypomina efekt powstający podczas wywoływania zdjęć w zbyt jasnym pomieszczeniu. Występuje częściowe odwrócenie kolorów.

Ikona

Solaryzacja

Parametry

Określa stopień i typ solaryzacji.

Wartość progowa

Określa stopień jasności (w procentach), powyżej którego piksele mają zostać poddane solaryzacji.

Odwróć

Określa, czy piksele poddawane solaryzacji mają zostać również odwrócone.

Efekt starzenia

Wszystkie piksele ustawiane są na odpowiadające im wartości szarości, następnie kanały zielony i niebieski poddawane są redukcji o wartość określoną przez użytkownika. Kanał koloru czerwonego nie ulega zmianie.

Ikona

Efekt starzenia

Stopień efektu starzenia

Określa intensywność efektu starzenia w procentach. Przy 0% widoczne są wartości szarości dla wszystkich pikseli. Przy 100% pozostaje tylko kanał koloru czerwonego.

Plakat

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie liczby kolorów plakatu. Efekt plakatu polega na zredukowaniu liczby kolorów obrazu. Zdjęcia poddane temu efektowi przypominają obrazy malowane farbami.

Ikona

Plakat

Kolory plakatu

Określa, do jakiej liczby kolorów ma zostać zredukowany obraz.

Styl pop

Konwertuje obraz na format w stylu pop art.

Ikona

Styl pop

Rysunek węglem

Wyświetla obraz w postaci przypominającej rysunek węglem. Kontury obrazu zostają uwydatnione czarną kreską, a oryginalne kolory zniwelowane.

Ikona

Rysunek węglem

Uwypuklenie

Wyświetla okno dialogowe efektu uwypuklenia. Użytkownik może wybrać pozycję "źródła światła", od której zależy utworzony cień. Można również określić inne parametry efektu uwypuklenia.

Ikona

Uwypuklenie

Źródło światła

Określa pozycję źródła światła. Źródło światła jest oznaczone kropką.

Mozaika

Łączy małe grupy pikseli w prostokątne obszary o tym samym kolorze. Im większe są poszczególne prostokąty, tym mniej szczegółów jest widocznych na obrazie.

Ikona

Mozaika

Rozdzielczość elementów

Określa liczbę pikseli, które mają zostać połączone w poszczególne prostokąty.

Szerokość

Określa szerokość poszczególnych elementów.

Wysokość

Określa wysokość poszczególnych elementów.

Uwydatnione krawędzie

Uwydatnia lub wyostrza krawędzie obiektu.