Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane na dysku twardym, w tym polu paska stanu jest wyświetlany symbol "*". Jest on widoczny także w przypadku nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.