Tryb wyboru

Tutaj można przełączać poszczególne tryby wyboru.

Kliknięcie w polu spowoduje wyświetlenie menu podręcznego z dostępnymi opcjami:

Tryb

Efekt

Standardowy wybór

This is the default selection mode for text documents. With the keyboard, selections can be performed by Shift+NavigationKey (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). With the mouse, click in the text where the selection is to start, hold the left mouse button and move to the end of the selection. Release the mouse key to end selection.

Rozszerzony wybór (F8)

By using the arrow keys or the Home and End keys you can extend or crop the current selection. Clicking into the text selects the text between the current cursor position and the click position.

Dodawanie wyboru (Shift+F8)

Do istniejącego zaznaczenia jest dodawane nowe. W rezultacie zaznaczenie obejmuje wiele elementów.

Zaznaczenie bloku (+Shift+F8)

Można zaznaczyć blok tekstu.