Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Można przełączać między trybami WSTAW = wstawianie oraz ZAST = nadpisywanie.

Kliknięcie tego pola powoduje przełączenie trybu (za wyjątkiem środowiska LibreOffice Basic IDE, w którym jest aktywny tylko klawisz Insert). Jeśli kursor znajduje się w dokumencie, tryb można przełączać także klawiszem Insert.

Tryb

Wynik

WSTAW

W trybie wstawiania nowy tekst jest wpisywany w pozycji kursora, a dalszy tekst jest przesuwany się w prawo. Kursor ma postać pionowej linii.

ZAST

W trybie nadpisywania istniejący tekst jest zastępowany nowym. Kursor ma postać grubiej pionowej linii.