Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Dwukrotne kliknięcie tego pola powoduje otwarcie okna dialogowego Skala, za pomocą którego można zmienić współczynnik powiększenia.

Otwiera menu kontekstowe pola, na którym są dostępne różne współczynniki powiększenia.