Tekst źródłowy HTML

Wyświetla tekst źródłowy bieżącego dokumentu HTML. Widok ten jest dostępny podczas tworzenia nowego dokumentu HTML lub edycji już istniejącego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Źródło HTML

Otwórz menu kontekstowe w dokumencie HTML

Ikona

Tekst źródłowy HTML


W trybie Tekst źródłowy HTML można przeglądać i edytować znaczniki kodu HTML. Zapisz dokument jako zwykły tekst. Aby oznaczyć tak zapisany dokument jako dokument HTML, zmień rozszerzenie pliku na html lub htm.