Zaznaczenie

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie.

Ikona

Zaznacz

Aby zaznaczyć obiekt, kliknij obiekt ze strzałką. Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt, przeciągnij ramkę zaznaczenia nad tymi obiektami. Aby dodać obiekt do zaznaczenia, naciśnij klawisz Shift, a następnie kliknij obiekt.