Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzoną instrukcję SELECT kwerendy SQL w bieżącej kolumnie o parametr DISTINCT. W rezultacie identyczne wartości występujące wielokrotnie są prezentowane tylko raz.

Ikona

Wartości bez powtórzeń