Alias

Wyświetla wiersz "Alias" w dolnej części obszaru Projekt kwerendy.

Ikona

Alias