Nazwa tabeli

Wyświetla wiersz "Tabela" w dolnej części obszaru Projekt kwerendy.

Ikona

Nazwa tabeli