Funkcje

Wyświetla wiersz "Funkcja" w dolnej części widoku projektu okna Projekt kwerendy.

Ikona

Funkcje