Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

W natywnym trybie SQL można wprowadzać polecenia SQL, które nie są interpretowane przez program LibreOffice, lecz przekazywane bezpośrednio do źródła danych. Jeśli zmiany te nie zostaną wyświetlone w widoku projektu, nie można powrócić do widoku projektu.

W natywnym trybie SQL instrukcja SQL jest przekazywana bezpośrednio do powiązanego systemu bazy danych bez analizowania przez program LibreOffice. Na przykład jeśli dostęp do bazy jest realizowany przez interfejs ODBC, łańcuch SQL jest przekazywany do sterownika ODBC i tam przetwarzany.

Ikona

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Ponowne kliknięcie tej ikony powoduje powrót do trybu zwykłego, w którym zmiany w oknie Nowy projekt kwerendy są synchronizowane z dozwolonymi zmianami przez SQL.