Włącz/Wyłącz widok projektu

Wyświetla widok projektu kwerendy.

Ikona

Włącz/Wyłącz widok projektu